Arvot

Arvot jotka ohjaavat toimintaamme. 

 

Kannatamme solidaarisuutta, joka siis meille tarkoittaa yhteiskuntavastuun / yhteisvastuullisuuden suorittamista tekojemme kautta. Käytännössä se näkyy rehellisenä palveluna, jolloin emme myy yhdellekään asiakkaalle mitään sellaista mitä hän ei oikeasti tarvitse.

 

Henkilökunnan, asiakkaiden, ja yleensäkin ihmisten suhteen kaikki ovat tasa-arvoisia ihmisiä, joita pitää arvostaa ja kunnioittaa omina persooninaan.

 

Yritystoiminnasta syntyvät jätteet kierrätämme niin tarkoin kuin mahdollista, käytännössä jätteet viedään sorttiasemalla, jossa ne lajitellaan asianmukaisesti, ja taas metallit viedään romukaupalle kierrätettäväksi.

 

Noudatamme kaikissa toiminnoissa Suomen lakeja, määräyksiä ja asetuksia, sekä kokonaisuutena pyrimme aina toimimaan niin, että jokainen pärjää. Hankinnat teemme Suomalaisista tukkuliikkeistä ja tukkuliikkeiden suhteen meille on myös tärkeää, että toimittavien yrityksien arvot kestävät tarkastelun, eli vastuullinen yritys ottaa vastuun yritystoiminnan vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan ja yrityksen sidosryhmiin.

 

Lahjoituksia teemme kerran vuodessa. Lahjoitamme rahaa aina erikseen valittavalle yhdistykselle, mutta kuitenkin sellaiselle, jonka toiminta on lasten ja nuorten tukemista/auttamista.

 

Kari Vilkman